top of page

CATALOGUE

קטלוג מוצרים

TMI 450
TMI תמי 450 
 Circular Sawing Machine - מסור  דיסק  

 • מסור דיסק בקוטר 450 מ"מ לחיתוכי פרופילים מאלומיניום PVC מתכות רכות ועץ.

 • חיתוך זויות בכל 5 מעלות מ-˚0 עד -˚60.

 • גובה חיתוך מירבי: 160 מ"מ

 • אפשרות לחיתוך בכל מעלה ע"פ דרישה.

 • בסיס  וראש המכונה קבועים ורק הגוף מסתובב.

 • בזמן הניסור הפרופיל מאובטח באמצעות זוג בוכנות פנאומטיות ומגן שבבים שקוף.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

 • למכונה זו ציוד נלווה: מד אורך ושולחן הגשה.

TMI z 130
Panto. Conveyor

Panto. Conveyor

TMI Pantograph - תמי פנטוגרף 
Copy Milling Machine - כרסומת העתקה  

 • כרסומת העתקה לחירור, חירוץ קידוח פרופילים מאלומיניום, PVC ומתכות רכות

 • כרסום אצבע (פינגר פרייז)

 • מתאים לחירוץ חורי מנעול ועוד...

 • העתקה משבלונה 

 • בזמן הכרסום הפרופיל מאובטח באמצעות זוג בוכנות פנאומטיות ומגן שבבים שקוף.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

 • למכונה זו ציוד נלווה: מוטות מדידה, סטופרים שבלונה, שולחנות תמיכה והגשה.

Technical Data
מפרט טכני
TMI 500
TMI תמי 500 
 Circular Sawing Machine - מסור  דיסק  

 • מסור דיסק בקוטר 500 מ"מ לחיתוכי פרופילים מאלומיניום PVC מתכות רכות ועץ.

 • חיתוך זויות בכל 5 מעלות מ-˚0 עד -˚60.

 • גובה חיתוך מירבי: 175 מ"מ 

 • רוחב חיתוך מירבי: 220 מ"מ

 • אפשרות לחיתוך בכל מעלה ע"פ דרישה.

 • בסיס  וראש המכונה קבועים ורק הגוף מסתובב.

 • בזמן הניסור הפרופיל מאובטח באמצעות זוג בוכנות פנאומטיות ומגן שבבים שקוף.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

 • למכונה זו ציוד נלווה: מד אורך ושולחן הגשה.

TMI 550
TMI תמי 550 
 Circular Sawing Machine - מסור  דיסק  

 

 • מסור דיסק בקוטר 550 מ"מ לחיתוכי פרופילים מאלומיניום PVC מתכות רכות ועץ.

 • חיתוך זויות בכל 5 מעלות מ-˚0 עד -˚60.

 • גובה חיתוך מירבי: 200 מ"מ

 • אפשרות לחיתוך בכל מעלה ע"פ דרישה.

 • בסיס  וראש המכונה קבועים ורק הגוף מסתובב.

 • בזמן הניסור הפרופיל מאובטח באמצעות זוג בוכנות פנאומטיות ומגן שבבים שקוף.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

 • למכונה זו ציוד נלווה: מד אורך, שולחן הגשה ומלחציים מלפנים.

מפרט טכני
Technical Data
TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600

TMI 600
TMI תמי 600
 מסור  דיסק אוטומטי / ידני
Automatic / Manual 
Circular Sawing Machine
 • מסור דיסק בקוטר 600 מ"מ לחיתוכי פרופילים מאלומיניום PVC מתכות רכות ועץ.

 • חיתוך זויות בכל 5 מעלות מ-˚0 עד -˚60.

 • גובה חיתוך מירבי: 235 מ"מ

 • אפשרות לחיתוך בכל מעלה ע"פ דרישה.

 • אפשרות לניסור אוטומטי / ידני בלבד ע"פ דרישה.

 • בסיס  וראש המכונה קבועים ורק הגוף מסתובב.

 • בזמן הניסור הפרופיל מאובטח באמצעות 4 בוכנות פנאומטיות ומגן שבבים שקוף.

 • כולל 2 מרססי נוזל קירור.

 • למכונה זו ציוד נלווה: מד אורך ושולחן הגשה.

מפרט טכני
Technical Data
TMI L 320
 End Milling Machine - כרסומת קצוות 
(לפרופיל חוצץ (שפרוץ   
For  Belgian Profiles (Buffer)

 

 • כרסומת קצוות לחירוץ שפרוצים (חוצצים)

 • מתאים לפרופיל בלגי וכדומה...

 • אורך מהלך: 320 מ"מ

 • ציר מאסיבי בקוטר 30 מ"מ מיוחד לעבודה מאסיבית

 • יכולת התאמת סט כרסומים לכל פרופיל.

 • בזמן כרסום הפרופיל מאובטח באמצעות בוכנות פנאומטיות וחופה.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

 • למכונה זו ציוד נלווה: סט כרסומים.

 • פרופילי קליל  : 5600,5500,4900,4750,4500,4300,7300 KLIL ועוד..

 • כל פרופילי אקסטל EXTAL

 • כרסומים בהתאמה אישית

Technical Data
מפרט טכני
MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK450

MK 450
 MK 450 תמי  
Circular Sawing Machine - מסור  דיסק   
 • מסור דיסק בקוטר 450 מ"מ לחיתוכי פרופילים מאלומיניום PVC מתכות רכות ועץ.

 • חיתוך בזויות 30°, 45°, 60°, 67.5°, 75°, 90°. 

 • מתאים לניסורי מכסה תריס גלילה.

 • גובה חיתוך מירבי: 170 מ"מ .

 • רוחב חיתוך מירבי: 320 מ"מ.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

Technical Data
מפרט טכני
MK 420
 TMI 420 תמי  
מגלחת
מסור דיסק לניסורי אורך 
Length Sawing Machine
 • מסור דיסק בקוטר 420 מ"מ לחיתוכי פרופילים מאלומיניום PVC מתכות רכות ועץ.

 • חיתוך בזויות 30°, 45°, 60°, 67.5°, 75°, 90°. 

 • מתאים לניסורי אורך / גילוח.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

מפרט טכני
Technical Data
TMI Air Stop
מד-אורך מכאני מדוייק
 TMI
Length Stop Conveyor
 •  מד אורך - מעצור מכאני לפרופיל לפי מידה רצויה.

 • הפעלה ידנית מנואלה / ידני נגרר (מפעיל נייד)

 • נעילת אויר חזקה במיוחד

 • מתאים לחיתוך בשתי זויות שונות במדידה אחת  (לדוגמא: 45°, 90°) .

Technical Data
מפרט טכני
TMI Digital
TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

TMI Digital

(מד-אורך דיגיטלי ידני (מנואלה
 TMI
Digital Length Stop Conveyor
(Manual Handwheel) 
 •  מד אורך דיגיטלי - מעצור מכאני לפרופיל לפי מידה רצויה.

 • הפעלה ידנית - מנואלה

 •  תצוגה דיגיטלית מדוייקת

 • רמת דיוק: 0.1 מילימטר

 • נעילת אויר חזקה במיוחד

 • מתאים לחיתוך בשתי זויות שונות במדידה אחת  (לדוגמא: 45°, 90°) .

TMI Touch
TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

TMI Touch

  מד-אורך ממוחשב אוטומטי עם
('מסך מגע (טאצ
 TMI
Computer Length Stop Conveyor
(Automatic + Touch Screen) 
 •  מד אורך ממוחשב - מעצור אלקטרו-מכאני לפרופיל לפי מידה רצויה.

 • הפעלה ושליטה אוטומטית באמצעות מסך טאצ' (מגע)

 • בקרת דיוק ממוחשבת

 • רמת דיוק: 0.1 מילימטר

 • נעילת אויר חזקה במיוחד

 • שמירת מידות קבועות בזיכרון

 • מתאים לחיתוך בשתי זויות שונות במדידה אחת  (לדוגמא: 45°, 90°) .

TMI Sprintter
TMI Portable Pantograph  
תמי פנטוגרף שולחני 
Copy Milling Machine - כרסומת העתקה  
 • כרסומת העתקה לחירור, חירוץ קידוח פרופילים מאלומיניום, PVC, מתכות רכות ועץ.

 • כרסום אצבע (פינגר פרייז)

 • מתאים לחירוץ חורי מנעול ועוד...

 • העתקה משבלונה 

 • בזמן הכרסום הפרופיל מאובטח באמצעות זוג בוכנות פנאומטיות ומגן שבבים שקוף.

 • כולל מרסס נוזל קירור.

 • למכונה זו ציוד נלווה: מוטות הארכה, סטופרים ושבלונה.

מפרט טכני
Technical Data

.ציוד נלווה:  אופציונלי, לפי דרישה ואינו כלול במחיר*

המוצרים המוצגים באתר מיועדים לעיבוד חומר גלם מסוג אחד. ריבוי סוגים הינו על אחריות המשתמש בלבד*

bottom of page